Belangrijk nieuws

Geacht lid,

Via de Windstilte hebben wij u op de hoogte gehouden van de perikelen rond de BTW heffing op ligplaatsen en op diverse diensten zoals berging. Zeer recent werd het wetsvoorstel daartoe in de Tweede Kamer aangenomen.

Dit betekent dat per 1 januari 2017 op de prijzen voor ligplaatsen voor motorboten in de haven en op de wal en voor het gebruik van kraan en bokken, 21% BTW zal worden geheven. Zeilboten, roeiboten en kano’s zijn vrijgesteld. De BTW gaat eveneens niet gelden voor kantine, stroomverbruik en contributie.

Zodra bekend is wat deze maatregel in concreto voor wsv De Ank en voor onze leden gaat betekenen zullen wij u daar uiteraard over informeren.

Met vriendelijke groeten

Pieter Wieman
voorzitter wsv De Ank

Lees voor verdere informatie o.a. ook: http://www.watersportverbond.nl/nieuws/2016/november/btw-vrijstelling-wijzigt-voor-watersportverenigingen/

SINTER-KERSTFEEST

wsv De Ank logoDfWanneer? Zondag 11 december 2016

Dit jaar hebben wij gekozen om een wijnproeverij van europese wijnen, en port te organiseren. Bij de wijn, en port worden diverse soorten kaas geserveerd waarbij je leert welke kazen je wel, en niet kunt combineren met de diverse wijnen.

Wijnproeven vanaf 16:00 tot 18:00 uur (clubhuis open tot 20:00 uur)
Minimaal 25 personen
Voor de speciale prijs van € 12,50 p.p.

Aanmelden kan tot 1 december 2016 per mail naar: activiteiten@wsvdeank.nl of via het aanmeldformulier welke hangt op het prikbord in het clubhuis

Helaas zijn wij genoodzaakt de kosten van € 12,50 in rekening te brengen bij  niet aanwezig zijn na aanmelding, of tijdig afmelden.

Petitie voor Apeldoorns Kanaal

knipselDrie Wapenveldse organisaties hebben een open brief aan de gemeenteraad van Heerde gezonden en zijn een petitie gestart voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal met boten van de BM-klasse en historische binnenvaartschepen. Ze roepen iedereen op om op http://www.petities.nl de oproep voor een bevaarbaar kanaal te ondertekenen.

Dit nadat de Stuurgroep Veluwegroep heeft besloten hier van af te zien vanwege de kosten voor beheer en onderhoud. De Stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde, wil voorlopig alleen komen tot varen met kano’s en sloepen. Zij roepen de gemeenteraad op om in overleg te treden met maatschappelijke organisaties en ondernemers om een toekomstvaste vorm van beheer en onderhoud te zoeken. In de petitie wordt opgeroepen de gemeenteraad van Heerde te vragen alternatieven te zoeken voor het toekomstvast beheer en onderhoud van de waterweg.

De Stichting Recreatie Wapenveld, de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging Wapenveld hebben in een open brief aan de gemeenteraad hun standpunt uiteen gezet. Zij vinden de Stuurgroep hiermee het vertrouwen van ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, ondergraaft. Dit omdat in 2012 in een Ambitiedocument is vastgelegd dat ‘varen met de BM-klasse en maritiem erfgoed geheel in lijn is met recreatieve en toeristische ambities van de regio Veluwekroon en de gehele Veluwe’. Zij wijzen op de inspanningen die er met name in Wapenveld zijn gepleegd op basis van deze ambitie. Dit onder meer bij de inzet voor het nieuwe centrum en de verbinding met het kanaal, de inspanningen op Vrieze’s Erfgoed en de plannen voor Erve IJzerman. Ook wordt volgens de drie organisaties Provinciale Staten door deze gang van zaken geschoffeerd. Die hebben naast 10 miljoen euro voor sanering en renovatie, ook nog eens 3,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het beweegbaar en bedienbaar maken van de bruggen. De briefschrijvers zijn van mening dat er nu sprake is van een eenzijdige benadering door alleen op de kosten te letten. “Over opbrengsten, het aanwakkeren van economische bedrijvigheid en economische spin off wordt niet gesproken”, aldus de Wapenveldse organisaties. Zij roepen de gemeenteraad op het college van b en w opdracht te geven in overleg met maatschappelijke organisaties en ondernemers naar een oplossing te zoeken. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een kanaalexploitatiemaatschappij of een coöperatie. De open brief is ook verzonden naar tal van betrokken organisaties met het verzoek adhesie te betuigen. De petitie op http://www.petities.nl heeft als motto ‘Varen op het Apeldoorns kanaal moet!’. Voor informatie op vragen kan men mailen naar dorpsraadwapenveld@gmail.com.

Dit is een initatief van onder andere Rick Scholten, lid van het regioteam Rivierengebied en al jaren de drijvende kracht achter de Stichting Apeldoorns Kanaal.